ชิดจอรอดู

ภูมิ เกียรติภูมิ ถอดเสื้อโชว์หุ่นล่ำ หลังเรตติงละครสัจจะในชุมโจร (เสือสั่งฟ้า 3) พุ่งสูงถึง 5.3

ชิดจอ...รอดู - ภูมิ เกียรติภูมิ ถอดเสื้อโชว์หุ่นล่ำ หลังเรตติงละครสัจจะในชุมโจร (เสือสั่งฟ้า 3) พุ่งสูงถึง 5.3

- ยูโร ยศวรรธน์ สวมบทบาทตากล้อง เก็บภาพเหล่านักแสดงช่อง 7HD