ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในการบําเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 97

วันนี้ เวลา 10.00 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศล ซึ่งพระราชวงศ์ พร้อมด้วยข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 97

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่พสกนิกรโดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของราชอาณาจักร ทรงกำหนดพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตแห่งกิจการกองทัพไทยไว้หลายแห่ง และทรงนำสยามเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตรจนประสบชัยชนะทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นอารยประเทศทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ในยุคนั้น

ทั้งยัง เป็นโอกาสให้สยามได้เริ่มแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้านการศาลและเศรษฐกิจการพาณิชย์กับประเทศต่าง ๆ และได้เข้าร่วมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาตินับเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศครั้งสำคัญท่ามกลางเวทีโลก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2468 สิริพระชนมพรรษา 45 พรรษา ทรงดํารงสิริราชสมบัติ 15 ปี

ข่าวอื่นในหมวด