7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : สำรวจป่าเขาคอหงส์ ป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของหาดใหญ่

กรีนรีพอร์ต พาลงใต้ไปสำรวจป่าเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา ซึ่งถือว่าเป็นผืนป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของชาวหาดใหญ่ ไปติดตาม

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และหัวหน้าโครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ นำสำรวจเขตป่าอนุรักษ์เขาคอหงส์ ที่ก่อนหน้านี้พบการคุกคามป่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้น จากความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ และเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ เพราะเขาคอหงส์มีความสำคัญต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ เป็นพื้นที่ซับน้ำ แหล่งต้นน้ำ แหล่งผลิตอากาศ และมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์

จากการสำรวจ ต้นก่อเขี้ยวหมู หรือ เกาลัดเมืองไทย เป็นพันธุ์ไม้ที่พบได้เยอะที่สุด เติบโตบริเวณสันเขาและทนแล้งได้ดี

จุดที่ติดกับแนวเขตป่าเป็นสวนยางพารา ที่ดินทำกินของชาวบ้าน และมักพบมีการบุกรุกแผ้วถาง จนเกิดปัญหาป่าเสื่อมโทรม

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง