ข่าวในประเทศ

ศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ แห่ทำบุญกราบไหว้สรีระสังขาร "หลวงพ่อเกษม เขมโก" ในวันครบรอบวันเกิด 110 ปี แน่นสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง

ศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ แห่ทำบุญกราบไหว้สรีระสังขาร "หลวงพ่อเกษม เขมโก" ในวันครบรอบวันเกิด 110 ปี  แน่นสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง
ศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ แห่ทำบุญกราบไหว้สรีระสังขาร ในวันครบรอบวันเกิด 110 ปี  "หลวงพ่อเกษม เขมโก" พระเถราจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน ปูชนียบุคคลรูปหนึ่งของประเทศไทย แน่นสำนักปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง


แห่ทำบุญกราบไหว้ ในวันครบรอบวันเกิด 110 ปี  หลวงพ่อเกษม เขมโก (28 พฤศจิกายน 2565) ที่ สำนักปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อเกษม เขมโก ได้จัดทำบุญวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อเกษม เขมโก วันที่ 28 พฤศจิกายน ประจำปี 2565

โดยวันนี้ตั้งแต่เวลา เวลา 9.00 น. ได้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีบูชาคุณความดี แด่หลวงพ่อเกษม เขมโก และเวลา 20.00 น. โดย พระครูศรีวุฒิคุณ, ดร. (ไพศาล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อบูชาคุณพระอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ขณะที่บรรยากาศทั่วไปในการจัดงาน ได้มีภาครัฐเอกชนองค์กรการกุศลต่างได้มาจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่ม ข่าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงเงินสด เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มาร่วมงานจำนวนมาก โดยทางเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าขัดระเบียบการเข้ารับแจกของกันอย่างเข้มข้นเพราะมีประชาชนจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
หลวงพ่อเกษม เขมโก หรือนามเดิมว่า เจ้าเกษม ณ ลำปาง เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2455 เป็นบุตรของเจ้าน้อยหนู ณ ลำปาง กับเจ้าแม่บัวจ้อน ณ ลำปาง และเป็นพระราชปนัดดา ในมหาอำมาตย์โท พลตรีเจ้าบุญวาทย์ วงศ์มานิต เจ้าหลวงผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย เป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐาน พระเกจิเถราจารย์ทางด้านธุดงค์วัตร ปลีกวิเวกมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็ทรงมีความเคารพศรัทธาที่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และได้เคยเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อทรงนมัสการ หลวงพ่อเกษม เขมโก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2536

หลวงพ่อเกษม เขมโก ละสังขารเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2539  ส่วนสรีระของท่านก็ยังความอัศจรรย์ เนื่องจากไม่เน่าเปื่อยเหมือนอย่างสังขารทั่วไป จึงมีการนำสรีระของท่านบรรจุในโลงแก้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ ที่สำนักปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ ทั้งยังเขียนป้ายบอกผู้ที่มาเคารพสรีระ ท่านด้วยว่ าให้พนมมือไหว้ที่หน้าอกเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อย่างศพของพระเถระทั่วไป นับว่าท่าน นั้นถือสมถะเป็นอย่างมาก หลวงพ่อเกษม ถือว่าเป็นพระเถราจารย์ปูชนียบุคคลรูปหนึ่งของประเทศไทย ที่มีพุทธศาสนิกชนเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก และวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิด 110 ปีพอดี