ข่าวภาคค่ำ

วิป 3 ฝ่ายสกัดปัญหาสภาฯ ล่ม เร่งผ่าน กม.สำคัญ

ข่าวภาคค่ำ - รัฐบาลและฝ่ายค้าน วางแนวทางป้องกันปัญหาสภาฯ ล่มซ้ำซาก หวังเร่งพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญให้ทันสมัยการประชุมนี้ โดยหนึ่งในนั้น คือ ร่างกฎหมายกัญชา กัญชง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกประชุมวิป 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ครม. รัฐบาล และ ฝ่ายค้าน สอบถามความพร้อมต่อการพิจารณากฎหมายสำคัญ โดยเบื้องต้น ได้ประสานไปยัง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้กำชับ สส.รัฐบาล ให้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เนื่องจากเป็นเสียงข้างมาก ควรต้องรักษาองค์ประชุมให้ได้ และได้ประเมินสถานการณ์ว่า ร่างกฎหมายกัญชา กัญชง น่าจะเข้าสู่การพิจารณาได้ทันในสมัยประชุมนี้ เพราะยังมีเวลาถึงเดือนมีนาคม 2566 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล ระบุว่า ล่าสุดมี สส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯ 473 คน กึ่งหนึ่งคือ 237 เสียง ซึ่งแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนการประชุมสภาฯ ให้เดินหน้าต่อไปได้ เพราะปัจจุบันมีการต่อรองทางการเมืองเยอะขึ้น และทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต่างก็ไม่มีความเป็นเอกภาพ

3 แนวทาง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เป็นที่จับตาอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นหลักเรื่องสูตรคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อ แบบหาร 100 

โดยแนวทางคำวินิจฉัยของศาล อาจออกมา 3 แนวทาง คือ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีสามารถนำร่างกฎหมาย ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป และเดินหน้าจัดการเลือกตั้งทั่วไปได้ หรือ หากวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญก็ให้สภาฯ ปรับแก้เฉพาะข้อความที่ขัดรัฐธรรมนูญเท่านั้น จากนั้นประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป แต่ถ้าวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ร่างกฎหมายก็จะตกไปทั้งฉบับ อาจเกิดสุญญากาศทางกฎหมาย และกระทบต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2566