ข่าวภาคค่ำ

1.3 ล้านคน ไม่ผ่านคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวภาคค่ำ - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ รอบใหม่ พบมีผู้ลงทะเบียน มากกว่า 1.3 ล้านคน ไม่ผ่านคุณสมบัติ หมดสิทธิลุ้นรับสวัสดิการฯ รอบใหม่ ที่จะเริ่มใช้ช่วงต้นปีหน้า

กระทรวงคลังประกาศผล "สถานะการลงทะเบียน" โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ครั้งสุดท้าย โดยเป็นข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียน และมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ รอบใหม่กว่า 22.29 ล้านคน โดยผู้ลงทะเบียน กว่า 1.38 ล้านคน ไม่ผ่านคุณสมบัติ หรือคิดเป็น 6.60% ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง โดยกลุ่มนี้จะพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ซึ่งจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และศรีสะเกษ โดยพบสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเพศหญิง 55.15%, เพศชาย 44.85% และส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 36-69 ปี

สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว และมีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกส่งตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบ ช่วงเดือนมกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม หากจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติ ยังไม่เต็มสิทธิ อาจจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก ซึ่งต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง