7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เขาคอหงส์ อ.หาดใหญ่

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต พาไปเดินป่าบริเวณจุดสูงสุดของ "เขาคอหงส์" นอกจากจะพาไปชมวิวเมืองหาดใหญ่ ยังจะไปดูแนวทางการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าด้วย ไปติดตาม

เราตามคณะนักวิจัย ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาคอหงส์ มากว่า 10 ปี มาบนจุดสูงสุดของเขาคอหงส์ ที่มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลคอหงส์ และตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดสงขลา สูงประมาณ 371 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เมื่อเข้ามาในเขตป่าจะพบความอุดมสมบูรณ์ที่มีลักษณะเป็นป่ากึ่งดิบแล้ง

บริเวณนี้เคยมีกล้วยไม้จำนวนมากแต่ลดลง เนื่องจากชาวบ้านลักลอบตัดไปขาย

เป็นความร่วมมือจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ และชาวชุมชนโดยรอบ

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้