ข่าวออนไลน์7HD

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.45% ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ เ0.125% - 0.25% มีผล 7 ธ.ค.นี้   พร้อมมีมาตรการดูแลผู้กู้ที่ต้องแบกภาระดอกเบี้ยเพิ่ม

วันนี้ (9 ธ.ค.65)  ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเป็น 1.25% ต่อปี โดยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.45% เพื่อสร้างผลตอบแทนเงินออม ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR  MOR และ MRR ปรับขึ้นในอัตรา 0.125% - 0.25% มีผลวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปของไทย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อแม้มีแนวโน้มปรับลดลง แต่ก็ยังคงสูงเกินกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย กนง.ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งผ่านการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่อยู่ระหว่าง 0.25% - 1.40% ต่อปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.125% - 0.25% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.995% เป็น 6.120% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.500% เป็น 5.750% ต่อปี  และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.095% เป็น 6.345% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป”

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือลูกค้าต่อไปเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าให้เบาบางลงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้