เช้านี้ที่หมอชิต

PEA ปฏิญาณตนวันคอร์รัปชันสากล จ.พระนครศรีอยุธยา

เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมเปิดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA ร่วมปฏิญาณตนและเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักถึงพิษภัยการทุจริต ภายในงานมีการปาฐกถาและมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่ทีมชนะเลิศ ในการประกวดสร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพง ตามโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ภาคกลาง ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพงสื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสะท้อนสังคม ซึ่ง ทีมปลาหมึกยักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และปิดท้ายด้วยการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะริมกำแพงภายใต้แนวคิด "ระเบิดจากภายในเพื่อต่อต้านการทุจริต" ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตอีกด้วย