เกาะกระแสออนไลน์

ธ.ก.ส.เตรียมโอนเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ภายใน 21 ธ.ค.65 ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

ธ.ก.ส.เตรียมโอนเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ภายใน 21 ธ.ค.65 ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 21 ธ.ค.2565 โดยกระทรวงพาณิชย์ เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 10 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค.2565 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ส่วนข้าวเปลือกเหนียวไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าราคาประกันรายได้

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 10 ได้แก่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,924.10 บาท ชดเชยตันละ 1,075.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,062.60 บาท
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,401.24 บาท ชดเชยตันละ 598.76 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,580.16 บาท
ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,711.69 บาท ชดเชยตันละ 288.31 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,207.75 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,503.11 บาท ชดเชยตันละ 496.89 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,906.70 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,226.11 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2565/2566 มีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2.เลือกตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส.
3.กรอกเลขบัตรประชาชน  13 หลัก


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล