เช้านี้ที่หมอชิต

PEA มอบรางวัลกิจกรรม PEA แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต

เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับเยาวชน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2565

เมื่อวานนี้ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล กิจกรรม "PEA แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต" ภายใต้โครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมในพิธี โดยมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม "PEA แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต" พร้อมมอบเกียรติบัตร จำนวน 7 ผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือก 75 โรงเรียน 151 ผลงาน และผ่านการคัดเลือก และรับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 7 ผลงาน

พร้อมกันนี้ยังได้ Kick Off การดำเนินงานโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ในปี 2566 ที่จะขยายการดำเนินงานไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าจำนวน 12 โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนวัดเทวสุนทร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบสำนักงานใหญ่ รวมเป็น 13 แห่งทั่วประเทศ