สำนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดโรงแรมหรูเมืองเชียงใหม่ ราคาประมูลเริ่มต้นรวม 2,012.62 ล้านบาท

สำนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดโรงแรมหรูเมืองเชียงใหม่ ราคาประมูลเริ่มต้นรวม 2,012.62 ล้านบาท

View icon 270
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 | 11.50 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี 2 ฉบับ ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ใน 2 คดี ได้แก่ ทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 ราคาประมูลเริ่มต้น 1,262.9 ล้านบาท และทรัพย์ในคดีเลขคดีแดงที่ ผบ.2124/2561 ราคาประมูลเริ่มต้น 749.72 หรือคิดเป็นราคาประมูลเริ่มต้นรวม 2,012.62 ล้านบาท

โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ เงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี สำหรับทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 ต้องวางหลักทรัพย์ฯจำนวน 140 ล้านบาท ส่วนทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2124/2561 ต้องวางหลักทรัพย์ฯ จำนวน 80 ล้านบาท หรือหากเข้าประมูลทรัพย์ทั้ง 2 คดี ต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันฯรวม 220 ล้านบาท

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กำหนดวันขายทอดทรัพย์ฯ รวม 6 นัด ได้แก่ นัดแรก วันที่ 27 ม.ค. 66 ,นัดสอง วันที่ 17 ก.พ. 66 ,นัดที่สาม วันที่ 10 มี.ค. 66 ,นัดที่สี่ วันที่ 31 มี.ค. 66 ,นัดที่ห้า วันที่ 21 เม.ย. 66 และนัดที่หก วันที่ 12 พ.ค. 66 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม หากการประมูลนัดแรก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะยกเลิกการประมูล และเปิดประมูลนัดที่สอง โดยจะลดราคาประมูลเริ่มต้นลงมา 10% ของราคาประมูลเริ่มต้น 2,012.62 ล้านบาท และหากการประมูลในนัดที่สอง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาอีก ก็จะลดราคาลดลงมาอีก 10% แต่ทั้งนี้ การลดราคาประมูลเริ่มต้นดังกล่าว รวมแล้วจะลดได้ไม่เกิน 30% ของราคาประมูลเริ่มต้นที่กำหนดไว้ที่ 2,012.62 ล้านบาท

นอกจากนี้ หากราคาประมูลสุดท้าย ผู้ชนะประมูลเสนอราคาต่ำกว่า 2,012.62 ล้านบาท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (I Thermal) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลครั้งก่อน จะต้องจ่ายเงินส่วนต่างส่วนให้ครบ 2,012.62 ล้านบาท ให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดี

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ I Thermal ชนะประมูลซื้อทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 และคดีเลขคดีแดงที่ ผบ.2124/2561 ในราคารวม 2,012.62 และวางหลักทรัพย์ค้ำประกันฯไว้ 110 ล้านบาท แต่ I Thermal ไม่สามารถนำเงินส่วนที่เหลือ 1,902.62 ล้านบาท มาจ่ายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีฯได้ จึงถูกริบหลักทรัพย์ค้ำประกัน 110 ล้านบาท และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เปิดประมูลขายทอดตลาดทรัพย์อีกครั้ง

สำหรับ I Thermal เป็นบริษัทลูกของ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ IFEC ในขณะที่ IFEC เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ซึ่งเดิมเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง