อนามัยโลกพบเด็กติดเชื้อ "โปลิโอกลายพันธุ์" ในอินโดฯ คร.เตือนรีบนำบุตรหลานฉีดวัคซีนป้องกัน

อนามัยโลกพบเด็กติดเชื้อ "โปลิโอกลายพันธุ์" ในอินโดฯ คร.เตือนรีบนำบุตรหลานฉีดวัคซีนป้องกัน

View icon 139
วันที่ 23 ธ.ค. 2565 | 16.15 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
อนามัยโลกพบเด็กติดเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ ในอาเจะห์ อินโดนีเซีย โรคนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาด ทำให้ไขสันหลังอักเสบ อาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต การเข้ารับวัคซีนป้องกัน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

องค์การอนามัยโลก รายงานการพบเด็กติดเชื้อโปลิโอ สายพันธุ์กลายพันธุ์ชนิดที่ 2 ในจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ และในเวลาต่อมายังพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 คน ในพื้นที่เดียวกัน โดยพื้นที่ดังกล่าวมีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำอย่างต่อเนื่อง และมีปัญหาการไม่เข้ารับวัคซีนจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้สูง

โปลิโอกลายพันธุ์ วันนี้ (23 ธ.ค.65) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ของโรคโปลิโอทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่พบการระบาดในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ หากมีการเดินทางของผู้ติดเชื้อโปลิโอจากพื้นที่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยอาจเกิดการระบาดในพื้นที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำได้

กรมควบคุมโรค ได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนล่าช้า มารับวัคซีนอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนให้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัตตานี  นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโปลิโออาจจะแพร่เข้ามาในประเทศโดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดของโรค การเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากโรคโปลิโอเป็นโรคที่มีความรุนแรง หากมีการระบาดอาจส่งผลต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทยได้มีแผนการรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเป็นการเพิ่มความครอบคลุมและยกระดับภูมิคุ้มกันให้เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ กล่าวว่า โรคโปลิโอเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบของไขสันหลังซึ่งเป็นสาเหตุให้มีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อ อาจถึงขั้นพิการตลอดชีวิตหรือเสียชีวิต ติดต่อจากคนสู่คนผ่านการกินอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อ ปัจจุบันโรคโปลิโอยังไม่มียารักษาให้หายขาด การเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค โดยในปัจจุบันมีวัคซีน 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามกำหนดการให้วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ รวมทั้ง การป้องกันด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือ รับประทานอาหารและดื่มน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะ ขับถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโปลิโอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง