เช้านี้ที่หมอชิต

กรมราชทัณฑ์ เปิดให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขังช่วงปีใหม่

เช้านี้ที่หมอชิต - กรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ในช่วงปีใหม่ เป็นของขวัญให้ญาติ-ผู้ต้องขัง หวังช่วยลดความเครียด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่เรือนจำ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ญาติและผู้ต้องขัง

ในส่วนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เปิดให้บริการญาติเยี่ยมทางไกลกรณีผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และให้บริการญาติเยี่ยมกรณีผู้ปกครองมาเยี่ยมเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแบบใกล้ชิดให้เวลาเยี่ยมครั้งละ 45 นาที โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 

การเปิดให้ญาติได้เข้าเยี่ยมในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการช่วยลดความเครียดของผู้ต้องขังและเด็ก ให้โอกาสได้พบหน้าคนที่รักและครอบครัว ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้พวกเขาพร้อมที่จะได้รับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ มีความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมได้อย่างปกติสุข การเปิดเยี่ยมนั้นเราก็ได้มีการคัดกรองโรคและป้องกันตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข