ข่าวออนไลน์7HD

ชาวนาเป๋าตุงรับปีใหม่ เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 12 “ธ.ก.ส.” โอนเข้าบัญชี 5 ม.ค. นี้

ชาวนาเป๋าตุงรับปีใหม่ เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 12 “ธ.ก.ส.” โอนเข้าบัญชี 5 ม.ค. นี้
ชาวนาเป๋าตุงรับปีใหม่ เงินประกันรายได้ ”ข้าว” งวดที่ 12 “ธ.ก.ส.” โอนเข้าบัญชี 5 ม.ค. นี้ เกษตรกร 16,998 ครัวเรือน อย่าลืมนำสมุดบัญชีไปอัปเดต

เงินประกันรายได้ข้าว วันนี้ (2 ม.ค.66) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ในงวดที่ 12 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค. 65 ดังนี้
1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,997.01 บาท
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,452.27 บาท
3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 10,974.52 บาท
4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 9,749.90 บาท
5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 12,476.50 บาท

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 11 ดังนี้
1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่างตันละ 1,002.99 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,041.86 บาท
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ชดเชยส่วนต่างตันละ 547.71 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 8,763.36 บาท
3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยส่วนต่างตันละ 25.48 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 637.00 บาท
4) ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่างตันละ 250.10 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,503.00 บาท
5) ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย ที่ตันละ 12,000 บาท

ทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 5 ม.ค. 2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 16,998 ครัวเรือน