องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว พร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และมหาสารคาม

View icon 92
วันที่ 5 ม.ค. 2566 | 20.09 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 3,000 ผืน พร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอที่ประสบภัยหนาว ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอสตึก อำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ อำเภอประโคนชัย และอำเภอบ้านกรวด เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ และมอบแก่ราษฎรอำเภอสตึก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

จากนั้น เดินทางไปยังหอประชุม ที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 3,500 ผืน พร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอที่ประสบภัยหนาว ประกอบด้วย อำเภอปากช่อง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอพระทองคำ และอำเภอห้วยแถลง เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ และมอบแก่ราษฎรอำเภอปากช่อง ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในตอนบ่าย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,500 ผืน พร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด กับนายอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาดูน, อำเภอบรบือ และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว และมอบแก่ราษฎรอำเภอนาดูน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ และราษฎร ซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ทั้งนี้ องคมนตรี ได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น