ประกันสังคมเปิดให้เปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2566 ผ่าน 4 ช่องทาง ทำอย่างไรเช็กได้ที่นี่

ประกันสังคมเปิดให้เปลี่ยนโรงพยาบาล ปี 2566 ผ่าน 4 ช่องทาง ทำอย่างไรเช็กได้ที่นี่

View icon 5.5K
วันที่ 10 ม.ค. 2566 | 10.33 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ผู้ประกันตนที่ต้องการปลี่ยนโรงพยาบาลประจำ 2566 กรณีใช้สิทธิประกันสังคมขณะนี้ยังสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ โดยสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ใน 4 ช่องทางคือ

1.เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมโดยการยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ
2.เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมโดยการทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th
3.เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมโดยการทำรายการผ่าน Application SSO Connect
4.เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมโดยการทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai (กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก)

การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้าง/เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 โดยสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านประจำทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทำงานกับนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯ การเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

ตรวจสอบสถานพยาบาลประกันสังคมได้ที่นี่ >>> สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2566 ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง