ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : แกะคดี อบต.เขาไม้แก้ว อนุญาต บ.ทายาทนักการเมือง สร้างถนนรุกป่าชายเลน

ข่าวภาคค่ำ - หลังจาก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายก อบต.เขาไม้แก้ว จังหวัดตรัง กรณีออกหนังสืออนุญาตให้บริษัทเอกชนสร้างถนนบุกรุกป่าชายเลน ซึ่งส่งผลให้รัฐเสียหายไปแล้ว ล่าสุด มีข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่มีการตัดถนนเข้าไปนั้น อาจจะขัดกับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบ และย้อนรอยตำแหน่งประเด็นนี้ กับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข ในคอลัมน์หมายเลข 7

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนน รองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนส่งแร่ยิปซั่ม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ของบริษัทเอกชน ที่คอลัมน์หมายเลข 7 บันทึกไว้ หลังขยายผลเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ที่ดินมรดก สค.1 ในพื้นที่หมู่ 3 ของเขา ถูกสวมสิทธิ์ นำไปออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส. 3 ก. เลขที่ 495 เนื้อที่กว่า 71 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลเขาไม้แก้ว โดยมีชื่อบริษัทแห่งหนึ่งครอบครอง ซึ่งต่อมา พบว่า เป็นของทายาทนักการเมืองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในตอนนั้นทีมข่าว รายงานข้อสังเกตที่ดิน ซึ่งถูกประกาศเป็นพื้นที่ป่าชายเลน แต่เหตุใด จึงมีที่ 1 แปลง ที่ถูกออกหนังสือครอบครอง เป็น น.ส. 3 ก. อยู่แปลงเดียวได้ อีกทั้งยังพบว่า มีการอนุญาตให้ถางป่า ขยายเขตก่อสร้างถนนรุกล้ำเข้าไปในป่าชายเลน

ล่าสุด เรื่องนี้มีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดการกระทำ นายก อบต.เขาไม้แก้ว ที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนก่อสร้างและปรับปรุงถนน เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และมีความผิดทางวินัย จึงส่งสำนวนไต่สวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะผู้ที่กำกับดูแลแต่งตั้งถอดถอนออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ฟ้องแพ่งร้องเรียกค่าเสียหาย กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคดีบุกรุกป่าชายเลนส่วนที่ทำถนน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงบริษัททายาทนักการเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถูกกล่าวหาด้วย

แม้การตรวจสอบจะเดินทางมาถึงจุดที่ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายก อบต. เขาไม้แก้ว ทั้งทางอาญาและวินัยแล้ว ยังมีประเด็นพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมาย น.ส. 3 ก. เลขที่ 495 เนื้อที่กว่า 71 ไร่ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าชายเลน ที่บริษัทเอกชนทายาทนักการเมือง ใช้ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งอยู่ และจะต้องดำเนินการพิสูจน์ต่อไปจนได้ข้อยุติ

คอลัมน์หมายเลข 7 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม พบเนื้อหากฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังรวมเมืองตรัง ปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่น่าสนใจเพิ่มเติม และเกิดเป็นคำถาม รอคำชี้แจงว่า พื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือเขาไม้แก้ว แห่งนี้ ดำเนินการขัดกับผังเมืองรวมตรังที่ใช้ในปัจจุบัน หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง