เส้นทางบันเทิง

พลอย รัญดภา ล่องเรือสวย ๆ ที่สวิสเซอร์แลนด์

เส้นทางบันเทิง - สาว พลอย รัญดภา ไปสวย ๆ ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เหมือนกัน สายแฟชันถ่ายรูปรัว ๆ งานนี้ สาวพลอย ได้ไปล่องเรือชมวิว และเก็บภาพมาฝากบางส่วน