เกาะกระแสออนไลน์

เตรียมตัว สิ้นเดือน ม.ค. นี้ รู้แน่ ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืม! ยืนยันตัวตน

เตรียมตัว สิ้นเดือน ม.ค. นี้ รู้แน่ ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืม! ยืนยันตัวตน
คืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 65 กระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลผู้มีสิทธิ ย้ำหากผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแล้ว อย่าลืมยืนยันตัวตน

โดยล่าสุดวันนี้ (18 ม.ค.66) กระทรวงการคลังเผย ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ 46 แห่ง เช่น กรมสรรพากร, สนง.ประกันสังคม และ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า 44.51 ล้านราย ซึ่งมีการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองเพื่อให้ระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้แม่นยำมากขึ้น โดยปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิใหม่ทั้งหมด ช่วยให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง คาดว่าจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนม.ค. 66 โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากการวันประกาศผลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว จะต้องไปยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการฯ ณ ปัจจุบันจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการฯ ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือน ก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนฯ ปี 65 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 65 สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามวัน - เวลา และช่องทางที่กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง