ห้องข่าวภาคเที่ยง

เข้ม ใจป๋าให้อั่งเปา มุกดา ในวันตรุษจีน

เที่ยงบันเทิงสด - เข้ม หัสวีร์ ใจป๋า ให้อั่งเปา มุกดา นรินทร์รักษ์ ในวันตรุษจีน