เช้าข่าว 7 สี

ป.ป.ช.ตรวจสอบอาคารทิ้งร้าง มูลค่า 200 ล้านบาท 10 ปี ยังสร้างไม่เสร็จ

เช้าข่าว 7 สี - ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร 9 ชั้น มูลค่า 200 ล้านบาท ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย ถูกทิ้งร้างหลังจากก่อสร้างมานาน 10 ปี ยังไม่แล้วเสร็จ โดยทางมหาวิทยาลัยอ้างว่า ผู้รับเหมาทิ้งงาน

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ และอาคารประกอบ รวม 9 ชั้น ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 200 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างมาแล้วเมื่อปี 2555 จนถึงปัจจุบันผ่านมา 10 ปี ยังไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถเข้าใช้งานได้

จากการสอบถามผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้รับคำตอบว่า เกิดจากปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน โดยล่าสุด ทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการของบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จทันในปีงบประมาณ 2567 นี้ ขณะที่ ทาง ป.ป.ช. ก็จะตรวจสอบว่า การทิ้งร้างดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ และมีใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง