ข่าวออนไลน์7HD

เปิดโทษใหม่ ! ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ตัดแต้ม ปรับไม่เกิน 4 พัน

เปิดโทษใหม่ !  ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ตัดแต้ม ปรับไม่เกิน 4 พัน
กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนกฎหมายจราจรฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย มีโทษปรับ  ไม่เกิน 4,000 บาท ตัดคะแนนความประพฤติทันที 1 คะแนน

กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนกฎหมายจราจรฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ระบุว่า ตำรวจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจร และมีระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ  ซึ่งผู้มีใบขับขี่ทุกคนมี 12 คะแนนเต็ม  และจะถูกตัดคะแนนทันทีที่กระทำผิด เพื่อให้ทุกคนมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันมากขึ้น

กรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย มีโทษปรับ  ไม่เกิน 4,000 บาท ตัดคะแนนความประพฤติทันที 1 คะแนน

หากขับรถแล้วพบทางม้าลาย จะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถ โดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร และรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้ ในบางที่จะมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรสังเกตทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย

63cf3ab45a3915.88974771.jpg


ทั้งนี้หากผู้ขับขี่ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ เหลือ 0 คะแนน

จะถูกพักใช้ใบขับขี่ ห้ามขับรถ 90 วัน

ฝ่าฝืนขับรถ ช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ โทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่ภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท