7 สีช่วยชาวบ้าน

ยังไม่คืบหน้า ชลประทานจ่ายค่าเวนคืนล่าช้า ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรณีชาวบ้านตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ร้องเรียนว่า ยังไม่ได้ค่าเวนคืนจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง หลังสร้างมานานกว่า 25 ปี ซึ่ง 7 สีช่วยชาวบ้านนำเสนอไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมปีที่แล้ว

หลังจากนั้น นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องพร้อมกับชาวบ้าน โดยมีการประชุมทางไกลร่วมกับกรมชลประทานส่วนกลาง โดย กรมชลประทาน ชี้แจงว่า กลุ่มที่ได้รับผลกระทบไม่มีหลักฐานใหม่ส่งมาให้พิจารณา ขณะที่ชาวบ้านชี้แจงว่า มีหลักฐานที่ระบุได้ว่า อยู่ในพื้นที่มาก่อนที่จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ แต่คณะทำงานในสมัยนั้นเลือกพิจารณาให้ชาวบ้านเป็นบางราย แม้พยายามยื่นเอกสารแล้ว แต่เป็นการให้ชาวบ้านชี้จุดทำกินบนแผนที่ ไม่ได้ลงสำรวจพื้นที่จริง

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เรื่องนี้ผ่านมานานแล้ว และหมดอายุความไปแล้ว สภาพพื้นที่ก็เปลี่ยนไป จึงต้องพิจารณาหาข้อเท็จจริงซึ่งทุกอย่างต้องอาศัยข้อมูลจากหลักฐานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จะพยายามหาทางช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ก็ต้องคำนึงถึงหลักทางราชการด้วย