ข่าวออนไลน์7HD

ฝุ่นพิษ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ แจ้ง 23 จังหวัดอ่วมฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

ฝุ่นพิษ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ แจ้ง 23 จังหวัดอ่วมฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน
ฝุ่นพิษ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ แจ้ง 23 จังหวัดอ่วม ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เตือน ประชาชน เฝ้าระวังสุขภาพ งดกิจกรรมกลางแจ้ง กทม.-ปริมณฑล 27-28 ม.ค. นี้ต้องระวังฝุ่นสะสม

ฝุ่นพิษ วันนี้ (24 ม.ค. 66) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 23 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น โดยค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20 – 73 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 27 – 57 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 31 – 83 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25 – 64 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 7 – 24 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 41 – 81 มคก./ลบ.ม.

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

และคาดว่าวันที่ 27-28 ม.ค.66 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เข้ามา โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และใต้

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานช่วง  29 -31 ม.ค.66 แต่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 27-28 ม.ค.66