WHO เรียกร้องปกป้องเด็กจากยาน้ำเชื่อมแก้ไอ หลังคร่าชีวิตเด็กมากกว่า 300 คนในปีที่แล้ว

WHO เรียกร้องปกป้องเด็กจากยาน้ำเชื่อมแก้ไอ หลังคร่าชีวิตเด็กมากกว่า 300 คนในปีที่แล้ว

View icon 124
วันที่ 24 ม.ค. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
WHO เรียกร้องทั่วโลกปกป้องเด็กจากยาน้ำเชื่อมแก้ไอ หลังคร่าชีวิตเด็กมากกว่า 300 คนในปีที่แล้ว ส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน

วันนี้ (24 ม.ค.66) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลก ( WHO ) เผยแพร่รายงาน เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ผ่านมา ว่าตลอดปี 2565 มีเด็กมากกว่า 300 คน ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับประทานยาที่ปนเปื้อนสารเคมี ที่เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมและสารป้องกันการแข็งตัว ที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แม้ได้รับในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งไม่ควรไปอยู่ในอาหารและยารักษาโรค โดยเฉพาะยาน้ำเชื่อมแก้ไอ พบมากที่สุดในแกมเบีย อินโดนีเซีย และอุซเบกิสถาน

ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา มีรายงานการพบยาน้ำเชื่อมแก้ไอปนเปื้อนใน 7 ประเทศ โดยส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของ ไดเอทิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล ในระดับสูง นอกจากนี้ WHO เรียกร้องสมาชิกทั้ง 194 ประเทศ เพิ่มความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ปกป้องไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก โดยขอให้บริษัทผลิตยาเลือกซื้อหรือนำเข้าวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ และทดสอบตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ