ครม.เคาะงบฯเกือบ 6,000 ล้านบาทจัดการเลือกตั้ง

ครม.เคาะงบฯเกือบ 6,000 ล้านบาทจัดการเลือกตั้ง

View icon 35
วันที่ 24 ม.ค. 2566 | 15.16 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
รม.เคาะงบฯ เกือบ 6,000 ล้านบาท ให้ กกต.เตรียมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ชี้อายุสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงวันที่ 23 มีนาคมนี้  กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วัน

วันนี้ (24 ม.ค.2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงว่า  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ใช้งบประมาณจำนวน 5,945,161,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

แบ่งค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้ง ดังนี้
1.การควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการโดยสำนักงาน กกต. จำนวน 5,104,546,750 บาท อาทิ ภารกิจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , ภารกิจเตรียมความพร้อมบุคลากร , วิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกระดับ รวมทั้งภารกิจจัดการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการลงคะแนน/เลือกตั้งใหม่/ แทนตำแหน่งที่ว่าง
2.การควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 หน่วยงาน วงเงิน 840,614,250 บาท อาทิ ภารกิจสนับสนุนการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร โดย กระทรวงการต่างประเทศ ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภารกิจสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและอื่นๆ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวอีกว่าเนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ