ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุม และทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดี ประจำปี 2566

เวลา 09.46 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุม และทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดี Thailand’s Initiative in Genomics and Expression Research for Liver Cancer หรือ TIGER-LC ประจำปี 2566 ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคมนี้ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูง และเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมฯ

ซึ่งในที่ประชุม คณะวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ได้รายงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อศึกษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในระดับโมเลกุล เพื่อแยกกลุ่มย่อยของผู้ป่วย ที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้ดีและเหมาะสมมากขึ้น รวมถึง งานวิจัย เรื่องโรคมะเร็ง ในการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยแบบใช้ยาแบบมุ่งเป้า ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสื่อมของเซลล์, การศึกษาเมแทบอไลต์ (Metabolite) และบทบาทของไมโครไบโอม (Microbiome) กับการเกิดโรคมะเร็งและการป้องกันโรคมะเร็งตับในชุมชน ด้วยการลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับวางแผนขยายผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อศึกษาและการเก็บตัวอย่างเบื้องต้นจากผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ด้วย

โครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดี จัดตั้งขึ้นตามพระดำริฯ ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ป่วยด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ซึ่งเป็นชนิดที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 15,000 คนต่อปี ด้วยทรงเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางการป้องกัน ตลอดจน การตรวจวินิจฉัย พยากรณ์ และรักษาให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ นำมาสู่ความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิจัยที่จะนำไปสู่การป้องกันและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นในหมวด