ข่าวออนไลน์7HD

สรุปผลสอบเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ 33 ล้าน ไม่พบความผิดปกติ แนะ 4 แนวทางลดค่าเปลี่ยนป้าย

สรุปผลสอบเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ 33 ล้าน ไม่พบความผิดปกติ แนะ 4 แนวทางลดค่าเปลี่ยนป้าย
คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง การก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เผยผลสอบ พร้อมจี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับแนวทางดำเนินงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง

วันนี้ (24 ม.ค. 66) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ สรุปได้ว่า การกำหนดขอบเขตงาน โครงสร้าง รายละเอียด เทคนิกวิธีการ และวัสดุจากงานที่กำหนดไว้เดิม ไม่พบการดำเนินการที่นอกเหนือจากขอบเขตงาน

แต่คณะกรรมการก็ได้มีข้อแนะนำ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.ปรับวิธีดำเนินงาน 4 แนวทางเพื่อลดการใช้งบประมาณลง อาทิ การเลือกใช้วัสดุ และการใช้ตัวอักษรเดิม “สถานีกลาง”ซึ่งติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน มาปรับปรุงแทนที่จะจัดทำใหม่ การทบทวนค่างานออกแบบ และชี้ให้ รฟท.ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพื่อเปิดกว้างการแข่งขัน และยืนยันความโปร่งใส