เช้าข่าว 7 สี

อาหารสัตว์ราคาพุ่ง เกษตรกรเลิกอาชีพ

เช้าข่าว 7 สี - เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ รับต้นทุนราคาอาหารสัตว์ไม่ไหว ทยอยเลิกกิจการ ร้านขายอาหารสัตว์ยอดหดไป 20%

ทีมข่าว 7HD ลงสำรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ที่ตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบว่าราคาอาหารสัตว์ทยอยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วประมาณ 5% ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง หรือ อาหารสัตว์เศรษฐกิจ อย่าง ไก่ไข่ ปัจจุบันอาหารไก่ ขนาด 30 กิโลกรัม ราคาเริ่มต้นอยู่ที่กระสอบละ 500 บาท จากเดิมเริ่มที่กระสอบประมาณ 450 บาท ร้านค้าบอกว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ยังคงสั่งซื้ออาหารไก่ในปริมาณเท่าเดิม แม้ราคาปรับขึ้นก็ตาม เพราะไก่ไข่ต้องกินอาหารเท่าเดิม และอิ่ม เนื่องจากมีผลต่อปริมาณผลผลิต อย่างไรก็ตามพบว่ามีลูกค้าบางส่วนหายไป เนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหว จำเป็นต้องเลิกกิจการ ส่งผลให้ยอดขายอาหารสัตว์หายไปประมาณ 20%