เช้าข่าว 7 สี

ตายผ่อนส่ง ถนนสุดอันตราย ฝุ่นฟุ้งกระจาย จ.อ่างทอง

เช้าข่าว 7 สี - ชาวบ้านและผู้ใช้ถนนป่าโมก-บางหลวงโดด จังหวัดอ่างทอง ถามหาความรับผิดชอบ เพราะต้องเสี่ยงตายผ่อนส่ง จากการขุดไหล่ทางลึกเกือบ 2 เมตร ทำฝุ่นฟุ้งกระจาย แถมไม่มีป้าย หรือสัญญาณเตือนเขตก่อสร้าง

นี่คือสภาพของถนนสายป่าโมก-บางหลวงโดด ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่อยู่ระหว่างซ่อมแซม ตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงอ่างทอง งบประมาณกว่า 11.8 ล้านบาท

จากภาพจะเห็นว่าถนนมีสภาพขรุขระไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะไหล่ทางมีการขุดดินลงไปลึกเกือบ 2 เมตร แต่ไร้ซึ่งป้าย หรือสัญญาณเตือนเขตก่อสร้าง กลุ่มชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า ถนนสายนี้เริ่มซ่อมแซมมาประมาณ 1 เดือนเศษแล้ว ทุกครั้งที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะเกรงว่ารถจะเสียหลักล้ม ประกอบกับถนนสายนี้มีรถบรรทุกสัญจรตลอดเวลา เพราะมีบ่อทรายตั้งอยู่ จึงยิ่งทำให้ถนนชำรุด ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายบดบังทัศนวิสัย เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ชีวิตจึงเปรียบเสมือนตายผ่อนส่ง จึงอยากขอวิงวอนแขวงทางหลวงอ่างทอง กำชับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นละออง เพิ่มแสงไฟส่องสว่าง และติดตั้งป้ายเตือน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ขับขี่