7 สีช่วยชาวบ้าน

เดือดร้อน ตลิ่งริมแม่น้ำชี ทรุดกินพื้นที่หลายสิบไร่ จ.ยโสธร

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้าน "บ้านฟ้าห่วน" ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กำลังเดือดร้อนจากตลิ่งริมน้ำชีทรุด ทำให้ที่นาเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และยังมีแนวโน้มทรุดตัวต่อเนื่อง

ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ตลิ่งทรุดตัวกินพื้นที่กว่า 70 ไร่ มีชาวบ้านเดือดร้อนแล้ว 19 ครอบครัว บางครอบครัวเคยมีที่นา 9 ไร่ ตอนนี้เหลืออยู่เพียง 2 งาน ก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานทั้ง กรมเจ้าท่า, กรมชลประทาน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด แต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ

ด้าน นายสมจิตร ทองอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เปิดเผยว่า ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทลาย โดยเฉพาะในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว เพราะตลอดแนวตลิ่งริมแม่น้ำชี ช่วงที่ไหลผ่านตำบลฟ้าห่วน ไม่มีเขื่อนป้องกันริมตลิ่งเลย ทำให้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะเกิดปัญหาตลิ่งทรุดมาโดยตลอด จึงอยากวอนไปถึงหน่วยงานในท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง