7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ติดกล้องดักถ่ายภาพขยะ แม่น้ำเจ้าพระยา-อ่าวไทย

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต ตามนักวิจัย สำรวจเส้นทางขยะ จากแม่น้ำเจ้าพระยา ออกสู่ทะเลอ่าวไทย ข้อมูลเบี้องต้นที่ได้ จากปากแม่น้ำ จะไปไกลที่จังหวัดใด ติดตามกัน

ตัวเก็บข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกับขวดน้ำนี้ เรียกว่า Bottle Tracking ถูกปล่อยออกไปแล้ว 4 ตัว ช่วงฤดูฝน ออกจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา, อ่าวแสมสาร จังหวัดชลบุรี 3 ตัว และอันดามัน 1 ตัว เพื่อติดตามว่าการลอยของขยะว่ามีทิศทางใดในทะเลบ้าง

และที่เห็นนี้ เป็นเส้นทางของขยะจำลอง ที่ลอยจากเจ้าพระยา ไปจนถึงเกาะพะงัน ผลสุดท้ายแล้ว ขยะที่ถูกพัดพาจะวนไปทางใต้ ทำให้เราจัดการที่ปลายทางได้ตรงจุดมากขึ้น

ขณะที่ขยะต้นทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ The Ocean Clean Up จากเนเธอร์แลนด์ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ และใช้ AI ติดตามปริมาณขยะ วิเคราะห์ประเภท และจำนวนขยะที่ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยติดตั้งกล้อง รวม 24 ตัว สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สะพานอรุณอมรินทร์ และสะพานภูมิพล ซึ่งจะบันทึกภาพไว้ทุก ๆ 15 นาที

แน่นอนว่า เมื่อขยะถูกทิ้งลงในแม่น้ำ หรือทะเลแล้ว มีเพียงส่วนน้อยที่กำจัดได้ ดังนั้นการไม่ทิ้งขยะลงตั้งแต่แรก เป็นการจัดการต้นทางที่ดีที่สุด

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้