ข่าวออนไลน์7HD

นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสางปมตำรวจนอกแถว หวังเรียกความเชื่อมั่นองค์กร

นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสางปมตำรวจนอกแถว หวังเรียกความเชื่อมั่นองค์กร
ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (25 ม.ค.66) ว่า ระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชตำรวจแห่งชาติ (ก.ตร.) ครั้งแรกของปี 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวตอนหนึ่งว่า ตำรวจในฐานะผู้รักษากฎหมาย ต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตในทุกระดับ ย้ำผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้  โดยต้องแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด เพราะอยากให้เป็นองค์กรที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในหลายกรณีที่เกิดขึ้น ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลย

นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสางปมตำรวจนอกแถว หวังเรียกความเชื่อมั่นองค์กร

สำหรับวาระการประชุมวันนี้ จะพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 ,การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลังแก่ข้าราชการตำรวจ ผู้รับเงินเดือนในระดับสัญญาบัตร 6 และสัญญาบัตร 6 ขึ้นไป ,ร่างกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษพ.ศ...  ,ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.... ,การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และ กรณีข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง