ข่าวออนไลน์7HD

ผอ.สุวรรณภูมิ ออกคำสั่งห้าม.จนท.แต่งครึ่งท่อนนอกเครื่องแบบ ต้องติดบัตร แก้ทัวร์ VVIP กู้ภาพลักษณ์

ผอ.สุวรรณภูมิ  ออกคำสั่งห้าม.จนท.แต่งครึ่งท่อนนอกเครื่องแบบ ต้องติดบัตร แก้ทัวร์ VVIP กู้ภาพลักษณ์
ผอ.สุวรรณภูมิ ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึง 3 หน่วยงาน กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในสนามบินต้องแต่งเครื่องแบบ ติดบัตรให้เห็นชัดเจน  แก้ปัญหาทัวร์ VVIP

จากกรณีที่นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน ได้เผยแพร่คลิปตำรวจไทย อำนวยความสะดวกในการออกจากสนามบิน และมีรถตำรวจขับนำมาส่งถึงโรงแรมที่พัก แบบ VVIP  จนเป็นข่าวดีงนำไปสู่การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง

ในวันนี้ (25 ม.ค.2566) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย  (ทอท.)  กล่าวว่ากรณีดังกล่าวกระทบต่อความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน และกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของประเทศมาก  จึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจภูธร จ.สมุทรปราการ ขอให้ แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติตภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้

63d100dc6ea028.48683089.jpg


1.ให้ยกเลิกการแต่งตัวแบบครึ่งท่อน และนอกเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนามบิน เพราะต้องการให้มีการระบุตัวตนและต้นสังกัดให้ชัดเจนว่ามาจากหน่วยงานใด
2.อนุญาตให้ผ่านเข้าและออกพื้นที่สนามบิน เฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเท่านั้น
3.ต้องติดบัตรอนุญาตแสดงตนให้เห็นหน้าบัตรชัดเจนตลอดเวลา

หากไม่ปฏิบัติตาม ทสภ.จะยึดบัตรและสงวนสิทธิในการผ่านเข้าออกพื้นที่ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน ซึ่งก่อนหน้าที่จะออกหนังสือขอความร่วมมือ ผมได้ แจ้งให้ทางผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบแล้ว และท่านก็เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว