ข่าวเย็นประเด็นร้อน

ผอ.สุวรรณภูมิ ออกคำสั่งห้าม จนท. แต่งครึ่งท่อน

ข่าวเย็นประเด็นร้อน - ผอ.สุวรรณภูมิ ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึง 3 หน่วยงาน กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในสนามบินต้องแต่งเครื่องแบบ ติดบัตรให้เห็นชัดเจน ห้ามแต่งกายครึ่งท่อน

จากกรณีที่นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน ได้เผยแพร่คลิปตำรวจไทยอำนวยความสะดวกในการออกจากสนามบิน และมีรถตำรวจขับนำมาส่งถึงโรงแรมที่พักแบบ VVIP จนเป็นข่าวดีงนำไปสู่การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (25 ม.ค.) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) กล่าวว่ากรณีดังกล่าวกระทบต่อความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน และกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของประเทศมาก จึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.ให้ยกเลิกการแต่งตัวแบบครึ่งท่อน และนอกเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนามบิน เพราะต้องการให้มีการระบุตัวตนและต้นสังกัดให้ชัดเจนว่ามาจากหน่วยงานใด
2.อนุญาตให้ผ่านเข้าและออกพื้นที่สนามบิน เฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเท่านั้น
3.ต้องติดบัตรอนุญาตแสดงตนให้เห็นหน้าบัตรชัดเจนตลอดเวลา

หากไม่ปฏิบัติตามจะยึดบัตรและสงวนสิทธิในการผ่านเข้าออกพื้นที่ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน ซึ่งก่อนหน้าที่จะออกหนังสือขอความร่วมมือ ได้แจ้งให้ทางผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบแล้ว และท่านก็เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว