ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคลและประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี, กรมช่างอากาศ, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด, ราชสกุลอาภากร, ชมรมครูเก่าสุทธิวราราม, ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิรุจิรวงศ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ, นางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย, อาสาสมัครมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย, ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี, ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 พร้อมคณะ, นางสาวมานิดา ภู่เจริญ, เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี, ศาสตราจารย์พิเศษ ดอกเตอร์ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่, เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ), เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ, กองทุนธีระชิตกุล, สำนักงานเขตธนบุรี และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตธนบุรี และชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพน้ำน้อย จังหวัดสงขลา

โดยสำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร จนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้ แต่ประชาชนยังสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

ข่าวอื่นในหมวด