เช้าข่าว 7 สี

กาแฟโบราณ สืบทอดรุ่นสู่รุ่น จ.สตูล

เช้าข่าว 7 สี - วันนี้ พาผู้ชมลงใต้ ไปชมการผลิตผงกาแฟโบราณ ว่าทำกันอย่างไร ซึ่งแบรนด์ของกาแฟโบราณชื่อ "ฮัจยีรัมลี" เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่สืบทอดกันมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

ที่เห็นเป็นต้นกาแฟที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล เป็นต้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ซึ่งหลังจากเก็บและนำมาแยกเมล็ดกาแฟออกมาแล้ว จากนั้นจะนำมาคั่ว โดยเริ่มจากใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่ใส่น้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลทราย เคี่ยวให้เข้ากัน และจะต้องไม่ให้ควันเข้ามาในกระทะที่เคี่ยว โดยใช้พัดลมพัดควันออกไป กาแฟที่ได้จะไม่มีความเปรี้ยว เมื่อเคี่ยวจนได้ที่จากนั้นจะใส่เมล็ดกาแฟลงไป คั่วให้เข้ากัน ก่อนนำมาตากจนแห้ง และนำไปบด ก็จะได้ผงกาแฟโบราณมาใส่บรรจุภัณฑ์ พร้อมส่งขาย ซึ่งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท แต่ละเดือนส่งกาแฟให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นโซนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามัน เดือนละ 2-3 ตัน

นายเอกอนันต์ ทิ้งนุ้ย เจ้าของแบรนด์รุ่นที่ 4 เล่าว่า ตลาดกาแฟของตนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือทำตลาดเองซึ่งยังคงจับกลุ่มแม่ค้า ชาวบ้าน และชาวมาเลเซีย และผลิตเพื่อให้คนอื่นไปทำตลาด โดยจะขายส่งเพื่อให้ลูกค้าไปทำแบรนด์ของตนเอง ส่วนเมล็ดกาแฟนอกจากที่ปลูกเองยังรับซื้อมาจากในพื้นที่ อำเภอควนกาหลง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู และอำเภอเมือง โดยจะรับซื้อทั้งแบบเมล็ดและแบบกระเทาะเปลือก เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่