เช้าข่าว 7 สี

DES จ่อบังคับใช้กฎหมายปราบซิมผี บัญชีม้า

เช้าข่าว 7 สี - กระทรวงดีอีเอส เตรียมใช้กฎหมายสกัดผู้รับจ้างเปิดใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ และรับจ้างเปิดบัญชี เพื่อปิดทางมิจฉาชีพดูด-ดึงเงินในบัญชีของเหยื่อ และให้เหยื่อมีเวลาป้องกันเงินในบัญชีของตัวเองได้มากขึ้น

เป็นมาตรการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ใช้ป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สาระสำคัญของกฎหมาย คือกรณีสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ พบเหตุสงสัยให้ระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวทันที แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุสงสัย ก็ให้ดำเนินการทำธุรกรรมต่อไปได้ 

กรณีได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว เพื่อให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน 48 ชั่วโมง และให้สอบสวนบัญชีนั้นภายใน 7 วัน รวมทั้งแจ้งข้อมูล หรือ หลักฐาน สามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

พร้อมกับเพิ่มโทษ เช่น ผู้ใดรับเปิดบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเจตนาใช้เพื่อตนเอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีเป็นธุระจัดหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดอาญา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,0000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ