ข่าวออนไลน์7HD

อุทยานต้องเปลี่ยน! อรรถพล เปิดใจหลังนั่งรักษาการอธิบดีกรมอุทยานฯ

อุทยานต้องเปลี่ยน! อรรถพล เปิดใจหลังนั่งรักษาการอธิบดีกรมอุทยานฯ
อุทยานต้องเปลี่ยน! อรรถพล เปิดใจหลังนั่งรักษาการอธิบดีกรมอุทยานฯ ตั้งเป้าแก้หลายปัญหา

อุทยานเตรียมเปลี่ยนแปลง วันนี้(26 ม.ค.2566) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยถึงการเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า ได้พูดคุยกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากให้ช่วยเข้ามาแก้ปัญหา จึงเป็นที่มาของขั้นตอนคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งการทำงานต้องรวดเร็ว นายวรางุธจึงใช้อำนาจรัฐมนตรี ย้ายตนเองมาปฏิบัติงานที่นี่ ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่กังวล ขอทำงานตรงนี้เต็มที่ พร้อมรับนโยบายรัฐมนตรี โดยวานนี้(25 ม.ค.2566) ได้พูดคุยกับปลัด และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบแนวทางมาให้ ซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน ต้องให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ มาร่วมเป็นทีมเดียวกัน

สำหรับปัญหาที่ต้องแก้ไขขณะนี้มีหลายเรื่อง
1. ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้าย การแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม จากการพูดคุยกับรองอธิบดีกรมอุทยานฯ ทั้ง 2 คน วันนี้ได้ยกร่างคำสั่งคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว ก็จะเซ็นเป็นคำสั่งแรกเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง ๆ แต่ต้องดูรายคนว่าใครที่ไปแล้วไม่เหมาะสม ไปแล้วก่อเกิดผลกระทบ ก็อาจต้องออกคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางเรื่อง

2. เรื่องความโปร่งใส ความถูกต้องในการทำงาน ทุกกิจกรรมต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งเรื่องรายได้ การจัดเก็บ หรือกระบวนการที่อาจให้เกิดการทุจริต เงินรั่วไหล ก็ต้องปิดช่องว่างให้หมด บุคคลใด กลุ่มใดที่เคยทำไว้ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้ว ส่วนตัวจะไม่เข้าไปยุ่ง

3. พื้นที่กรมอุทยานฯ ต้องมีชุดเจ้าหน้าที่ในการดูแล มีค่านิยมในลักษณะปกป้องคุ้มครองพื้นที่ ยกระดับความเข้มการดูแลพื้นที่ป่า ทั้งเรื่องการบุกรุกพื้นที่ การตัดไม้มีค่า โดยจะร่วมกับกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่น ๆ รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่อื่น ๆ มาทำรีสอร์ต ก็จะตรวจให้เข้มข้น

4. ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้องเร่งรัดจัดที่ดินทำกิน ร่วมกับการออกอนุบัญญัติภายใต้กฎหมายทั้ง พ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่าฯ ที่จะช่วยให้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ได้

ขณะเดียวกัน นายอรรถพล ยังกล่าวถึงปัญหาเรื่องฤดูแล้งที่เข้ามาและปัญหาไฟป่าว่า ที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นเรื่องการหักงบประมาณ แต่ต่อจากนี้จะไม่มีอีก ทำได้เต็มที่ ทุกอย่างต้องลงถึงเนื้องานทั้งแนวกันไฟ เจ้าหน้าที่ดับไฟ ส่วนเรื่องโครงสร้างของกรมอุทยานฯ ในระดับภาคสนามที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่คนเดียวทำหลายหน้าที่ ซึ่งกรมอุทยานฯ มีหลายหน่วยงาน จะให้แต่ละพื้นที่บริหารเชิงพื้นที่มากขึ้น รวมถึงเรื่องขวัญกำลังใจ เพราะที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ค่อนข้างเสียขวัญ กรมอุทยานฯ ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ถือเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมา รวมถึงเรื่องสวัสดิการของพิทักษ์ป่า ทั้งเงินช่วยเหลือพิเศษในการลาดตระเวน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องช้าง จากการคุยกับนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เรื่องกองทุนช้างช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว อาจจะต้องเร่งของบกลางมาเสริมส่วนนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว