ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2566

ฯพณฯ นางเทราปที มุรมู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี

ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย

ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนาน ตลอด 75 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความสัมพันธ์ร่วมมือทางวัฒนธรรม ตลอดจนความมุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ประเทศเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด