รื้อใหม่โยกย้ายไม่เป็นธรรม กรมอุทยานฯ

View icon 252
วันที่ 27 ม.ค. 2566 | 05.13 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประเดิมงานแรก เซ็นคำสั่งแก้ไขปัญหาให้คนทำงาน ที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรม  และปิดช่องโหว่การทุจริตคอร์รัปชันภายในกรมอุทยานฯ

ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าสักการะอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง  

ประเดิมงานแรก ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม เป็นคำสั่งแรก เพื่อทบทวนการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ในกรมอุทยานฯ ทุกคำสั่ง ก่อนหน้านี้ เพื่อพิจารณาใหม่ ให้เกิดความเป็นธรรม และความเหมาะสมในการทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ ที่สำคัญคือผู้ที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมจะต้องได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ในสัปดาห์หน้า

สำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและซื้อขายตำแหน่ง เป็นเรื่องทางคดีที่ตำรวจและ ป.ป.ช. ดำเนินการอยู่ เช่นเดียวกับที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง ในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานฯ จะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เร่งฟื้นฟูและปลุกขวัญกำลังใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานปกป้องดูแลพิทักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า ได้อย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง