เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 มกราคม 2566

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 มกราคม 2566

ต้องเตือนกันเลยที่มาพร้อมกับอากาศหนาว คือ ฝุ่น PM2.5  ปีนี้รุนแรงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมาระวังในช่วง 27 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ อากาศนิ่งและปิด แต่ค่าฝุ่นจะหนักเป็นช่วง ๆ ไม่ได้ติดต่อกันหลายวัน