เช้านี้ที่หมอชิต

กสทช. สั่งห้ามทีวีโฆษณาจูงใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

เช้านี้ที่หมอชิต - กสทช. ออกหนังสือถึงผู้ประกอบวิทยุและโทรทัศน์  สั่งห้ามโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ออกหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ เรื่องการโฆษณาหรือการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออนไลน์ ลอตเตอรี่ออนไลน์

กรณีมีการเผยแพร่โฆษณาและเนื้อหารายการเชิญชวนให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสื่อโทรทัศน์ ประกอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหนังสือแจ้งมายัง กสทช. ว่ามีผู้ประกอบการเอกชนทำการโฆษณาเชิญชวน เพื่อจูงใจให้ประชาชนซื้อลอตเตอรี่ ซึ่งถือว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้ ครม. มีมติ ปี 2551 ให้สำนักงานสลากฯ ห้ามโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลจูงใจให้ซื้อลอตเตอรี่ ตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 มาตรา 39/2 นอกจากนี้เนื้อหารายการหรือโฆษณาอาจเข้าข่ายชักจูง ส่งเสริม ให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนัน ซึ่งขัดต่อมาตรา 26 (3) และ (8) ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 รวมถึงเข้าข่ายเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรา 37 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551

จึงขอให้ผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์วิทยุ แก้ไขปรับปรุง หรือระงับการออกอากาศโฆษณาที่ไม่สอดคล้องกับมติ ครม. หากไม่ปฏิบัติตาม กสทช. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป