ข่าวออนไลน์7HD

วันนี้ ธนาคารออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25%

วันนี้ ธนาคารออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25%
ธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชน พากันปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นต่อเนื่อง ธนาคารออมสินปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี 0.25% ขณะที่ธนาคารกรุงเทพขึ้นทั้งดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก 

วันนี้ (27 ม.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารพาณิชย์ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยผ่านทางเว็ปไซต์ของแต่ละธนาคาร  มีผลตั้งแต่วันนี้ โดยธนาคารออมสิน ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภท 0.25%  ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.495% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับเพิ่มเป็น 6.245% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา (MLR) ปรับเป็น 6.400% ทั้งนี้ เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี

ขณะที่ธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราเงินฝากขึ้น โดยดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้น 0.15-0.20%   โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 6.45 % จาก 6.25%  อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.15% จาก 6.90% จาก 6.75% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อย (MRR) เพิ่มขึ้น 0.15% เป็น 6.80% จาก 6.65%

ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้น 0.15-0.20% โดยดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ 0.05% จาก 0.45% เป็น 0.50% และดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 และ 6 เดือน เพิ่มขึ้น 0.15%  จากเดิม 0.60% เป็น 0.75% และเงินฝากประจำ 12, 24 และ 36 เดือนปรับเพิ่ม 0.25%