กกต. เตรียมประชุมเคาะแบ่งเขตเลือกตั้ง

View icon 24
วันที่ 29 ม.ค. 2566 | 20.07 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - เลขาธิการ กกต. ไม่กังวลกับการจัดการเลือกตั้ง หลังกฎหมายลูก 2 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว เตรียมเสนอ กกต. ออกระเบียบแบ่งแขตเลือกตั้งทันที เดินหน้านับถอยหลังจัดการเลือกตั้ง

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า เมื่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้แล้ว ก็ไม่กังวลเรื่องกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งแล้ว เพราะไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศยุบสภา หรือ อยู่จนครบวาระ ยังมีเวลาเหลือพอที่จะแบ่งเขตเลือกตั้ง และให้พรรคการเมืองจัดทำไพรมารีโหวต

โดยการประชุม กกต.วันพรุ่งนี้ แม้จะไม่ได้บรรจุเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส. เข้าสู่การพิจารณา แต่ก็อาจต้องเสนอเป็นวาระเร่งด่วน หรืออย่างช้า ให้ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาไม่เกินวันอังคารที่ 31 มกราคมนี้ เพื่อให้ออกเป็นกฎหมายโดยเร็วที่สุด

สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งครัั้งนี้ จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนจาก 350 เขต เป็น 400 เขต และมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่ง กกต. กำหนดไทม์ไลน์ไว้ว่า จะต้องใช้เวลา 25 วัน ให้ กกต. ประจำจังหวัดดำเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใช้เวลาอีก 20 วัน ให้พรรคการเมืองไปดำเนินการสรรหาผู้สมัคร หรือ จัดทำไพรมารีโหวตให้แล้วเสร็จ

ด้าน กกต. กทม. ได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับการสนับสนุนใช้อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวาง เดินทางสะดวก และรองรับกลุ่มผู้สนับสนุนได้จำนวนมาก

ส่วนการเปิดรับสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ และการเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองต่าง ๆ นั้น นายสำราญ ตันพานิช ผอ.กกต.กทม. ระบุว่า แม้จะเป็นอำนาจโดยตรงของ กกต. แต่ก็คาดว่าจะใช้สถานที่เดียวกันในการเปิดรับสมัคร