โรงเรียนสังกัด กทม. พร้อมปรับเรียนออนไลน์หาก PM 2.5 พุ่งสูง

โรงเรียนสังกัด กทม. พร้อมปรับเรียนออนไลน์หาก PM 2.5 พุ่งสูง

View icon 648
วันที่ 30 ม.ค. 2566 | 19.11 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (30 ม.ค. 66) นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ว่า กรุงเทพมหานครได้ดูแลป้องกันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจากผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ปี 2566

ทั้งนี้ เมื่อฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนจะพิจารณางดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกอาคาร จัดให้มี Safe Zone เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในโรงเรียน และมีมาตรการปิดโรงเรียน หากฝุ่น PM 2.5 มีค่าระหว่าง 70-75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยให้เป็นดุลพินิจปิดการเรียนการสอนตามอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และผู้อำนวยการเขต ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ยังร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมธงคุณภาพอากาศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นรายวัน ผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีการป้องกันตนเอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 โดยนักเรียนและครูจะตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.airbkk.com และแอปพลิเคชัน : AirBKK เพื่อเป็นข้อมูลการเลือกสีธง ซึ่งแสดงตามค่าฝุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง