เช้านี้ที่หมอชิต

ฝ่ายค้านรุมค้าน อนุทิน เตรียมลงนามครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ด เป็นผู้ค้า

เช้านี้ที่หมอชิต - ปัญหายาเสพติด เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยค่อนข้างวิตกกังวลอย่างมาก เนื่องจากระบาดอย่างหนักในทุกพื้นที่ และตามมาซึ่งปัญหาสืบเนื่องอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมลงนามให้การครอบครองยาเสพติดมากกว่า 1 เม็ด เท่ากับเป็นผู้เสพ ก็มีแรงต้านออกมาจากฝ่ายค้านทันที

นี่คือช่วงหนึ่งในคำปราศรัยอันร้อนแรงที่ประกาศทำสงครามกับยาเสพติดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ขณะลงพื้นที่ปราศรัยที่ชุมชนวัดมะกอก เขตสามเสนใน กรุงเทพมหานคร โดยท่านกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมองยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ ต้องแก้ไขด้วยการแก้กฎหมาย จากนี้ใครครอบครองยาบ้า 1 เม็ด เท่ากับเป็นผู้เสพ และ 2 เม็ดขึ้นไปเป็นผู้จำหน่าย ซึ่งตนเตรียมลงนามเพื่ออออกกฎกระทรวงในเร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีแนวทางนี้ออกมา ความเห็นก็แตกออกไปหลายมุมมอง เพราะยาเสพติดเป็นปัญหาที่ใหญ่จริง ๆ บางคนก็ต้องการความเด็ดขาด ขณะที่บางคนมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย แต่อยู่ที่วิธีการบังคับใช้

นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย มีความเห็นในเรื่องนี้ว่า ในทางสากล องค์การสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม หรือ UN Office on Drugs and Crime (UNODC) ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นเหยื่อของระบบที่ล้มเหลว ไม่ใช่อาชญากรและจะถือเป็นอาชญากรมิได้ ผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่พึงได้รับการดูแลรักษาทางสุขภาพและทางสังคมและจะต้องหาทางสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาเข้ารับการดูแลรักษา ไม่ใช่ต้องหาทางหลบเลี่ยงเพราะกลัวที่จะถูกลงโทษ

ขณะที่ หมอเก่ง นายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า การถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ไม่ใช่อาชญากร เป็นหลักการที่ถูกต้องแล้ว แต่วิธีการที่เราใช้คือหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนให้เป็นผู้ค้าต่างหาก ที่เป็นปัญหา ซึ่งมีงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศรองรับว่า ไม่ได้ผลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งยังก่อให้เกิดผลในทางกลับกัน คือคดียาเสพติดและจำนวนผู้ต้องขังคดีค้ายาเสพติดล้นคุก จึงต้องฝากถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าการผลักดันเกณฑ์เช่นนี้ออกมามีหลักฐานเชิงประจักษ์ งานวิชาการหรือสถิติมายืนยันหรือไม่ว่าได้ผลจริงในการแก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อมีการท้วงติดมาก ๆ เข้า ล่าสุด นายอนุทิน ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งว่า ที่ประกาศไปไม่ใช่นโยบาย แต่เป็นความเห็นร่วมกันของคณะกรรมการกำกับควบคุมป้องกันยาเสพติด เป็นแค่ร่างกฎกระทรวงให้ตนลงนาม ซึ่งยังต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง