รอบรั้วเอเชีย

มณฑลเสฉวนออกนโยบายให้มีลูกได้ไม่จำกัด

คณะกรรมการสุขภาพของมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้ออกนโยบายอนุญาตให้บุคคลที่ยังไม่ได้แต่งงาน หรือ จดทะเบียนสมรส สามารถมีลูกได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยไม่จำกัดจำนวน และจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเด็กที่ได้รับการจดทะเบียน ซึ่งจะมีผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อกระตุ้นอัตราการเกิดในประเทศ หลังจากประชากรจีนหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชากรในระยะยาว

โดยนโยบายนี้ จะส่งผลให้สิทธิประโยชน์ของคู่แต่งงาน ขยายไปถึงหญิงโสด และชายโสดในมณฑลเสฉวน ที่ต้องการมีลูกด้วย เช่น ประกันการคลอดบุตรที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล และผู้หญิงจะได้รับเงินเดือนในระหว่างลาคลอดด้วย โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลกำหนดให้ผู้หญิงที่แต่งงานจดทะเบียนแล้วเท่านั้น สามารถมีลูกได้ และจดทะเบียนบุตรได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ การหดตัวของประชากรจีนส่วนใหญ่ เกิดจากนโยบายลูกคนเดียวที่รัฐบาลบังคับใช้มายาวนานถึง 37 ปี นับตั้งแต่ปี 2522 และเพิ่งถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2559