เกาะกระแสออนไลน์

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว วัน-เวลาไหนเช็ก!

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว วัน-เวลาไหนเช็ก!
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งทั้ง 2 ธนาคารแจ้งว่ามีบริการไหนบ้างที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือบริการไหนยังคงใช้ได้อยู่

เริ่มต้นที่ธนาคารกสิกรไทย ประกาศขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 01:00 – 06:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะไม่สามารถทำรายการได้ต่อไปนี้

- ฝาก ถอน โอนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง
- รับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง
- สแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการในทุกช่องทาง
- เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash

ทั้งนี้บัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทยังสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามปกติ

ธนาคารกสิกรไทย

และธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.00 - 05.00 น. ซึ่งจะไม่สามารถทำรายการได้ต่อไปนี้

แอปพลิเคชัน MyMo
- โอนเงินระหว่างธนาคาร
- โอนเงินพร้อมเพย์
- เติมเงินพร้อมเพย์
- ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay Bill Payment
- เตือนเพื่อจ่าย
- ตรวจสอบการรับเงิน
- บริการ MypromptQR

ATM/ADM
- โอนเงินพร้อมเพย์
- ชำระค่าสินค้าและบริการPromptpay Bill Payment

Internet Banking
- โอนเงินระหว่างธนาคาร
- เติมเงินพร้อมเพย์
- โอนเงินพร้อมเพย์
- ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay Bill Payment
การทำธุรกรรมผ่านบริการพร้อมเพย์

- โอนเงินด้วยบริการพร้อมเพย์จากต่างธนาคารมายังบัญชีธนาคารออมสินได้
ธนาคารออมสิน
 
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง